Kolejne warsztaty literackie MGL SŁOWO w 2023 roku

„Cudowny stop elementów, dla kogo jest poezja i po co?”
28 września 2023 roku w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu mieszczącego się w obiekcie Jadernówka odbyły się warsztaty literackie członków Mieleckiej Grupy Literackiej SŁOWO poprowadzone przez prof. dr hab. Jana Wolskiego, wybitnego dydaktyka pracującego w  Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jan Wolski w 2001 roku obronił na WSP w Rzeszowie pracę doktorską „Portret emigranta” liryka Wacława Iwaniuka napisaną pod kierunkiem Zbigniewa Andresa, a w roku 2021 uzyskał na Uniwersytecie Rzeszowskim stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy „Szwajcaria w piśmiennictwie polskim od XIX wieku do czasów obecnych”. Jan Wolski studiował slawistykę i germanistykę na uniwersytecie we Fryburgu, a w roku 2020 otrzymał nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie za popularyzowanie i promowanie literatury emigracyjnej w polskojęzycznym świecie.

Warsztaty pod znaczącym tytułem „Cudowny stop elementów. Dla kogo jest poezja i po co? ” przebiegały w dwóch etapach. W pierwszej części  zebrani poeci ze Słowa wysłuchali wykładu na temat sposobu pisania i wyrażania siebie. Wykład przerodził się w swoistą rozmowę o poezji wykładowcy i słuchaczy. W niezwykle przystępny sposób uczestnicy warsztatu mogli się dowiedzieć jak uniknąć błędów w tworzeniu wiersza, w jaki sposób nadać wierszom piękniejszy kształt by jak najlepiej wyrazić siebie. Jan Wolski zauważył jak ważny jest odbiór poezji przez czytelnika, który zupełnie inaczej może interpretować przeczytane utwory, zwrócił uwagę na wrażliwość twórcy, ale też na jego pokorę i odpowiedzialność za słowo.

W drugiej części poza rozmową, która mogła trwać bardzo długo, ale czas nas ograniczał, poeci czytali swoje wiersze, które później były analizowane przez wykładowcę w sposób niezwykle merytoryczny i życzliwy. W warsztatach brali udział Aleksandra Piguła, Ewa  Siembida, Beata Borowska-Setera, Henryka Marek, Danuta Rusin, Iwona Szetela, Zbigniew Ortyl, Ewelina Łopuszańska, Danuta Maziarz i Stefania Krawiec.

Warsztaty zostały zorganizowane przez MGL SŁOWO w oparciu o Umowę TMZM z Gminą Miejska Mielec na rok 2023.
Na zakończenie prezes MGL Słowo Aleksandra Piguła  podziękowała w imieniu całej grupy za doskonale przeprowadzone warsztaty i wręczyła wydany ostatnio almanach „Pozwólmy mówić słowom”. Profesor Jan Wolski podarował pismo Fraza, którego jest redaktorem.

Była to doskonała forma samokształcenia i innego spojrzenia na własny warsztat literacki, ale też dobra lekcja pokory, bo tylko tak możemy nazywać się poetami, możemy opisywać to, czego nie da się opisać w potocznej mowie. Odrabiając zadanie z tych warsztatów stwierdzam, że piszemy na początku dla siebie, aby uratować siebie przed sobą, bo jeśli ktoś powie, że pisze, aby uratować świat , może potknąć się o własną pychę. Poezja powinna więc uczyć piszącego pokory, wrażliwości i odpowiedzialności za słowo, a każdy czytający poezję ma prawo interpretować i przeżywać czytane słowa po swojemu.

Warsztaty uwieczniły wspólne zdjęcia i zapewne na długo pozostaną w pamięci, a może zaowocują nowymi wierszami czego sobie i pozostałym poetom życzę.

Aleksandra Piguła

Please publish modules in offcanvas position.