Konkurs Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO

Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło” to konkurs poetycki skierowany do wszystkich pełnoletnich Polaków. Idea konkursu wynika z potrzeby umacniania  –  zagrożonego w dobie globalizacji – poczucia tożsamości. Ponadto jest też związana z istotnymi pytaniami: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jakie są źródła naszego systemu wartości, na czym opiera się ten system.

Zachęcamy Państwa do podjęcia szerszej refleksji nad: źródłami własnego rodowodu, poczuciem dumy z dziedzictwa kulturowego, byciem spadkobiercami tradycji, patriotyzmem, pojmowaniem wolności indywidualnej i zbiorowej, a także odpowiedzialnością za tę wolność, toposem domu rodzinnego, motywem dzieciństwa, pięknem rodzimego krajobrazu, etosem pracy, empatycznym  odkrywaniem drugiego człowieka, prawdą o współczesnych dramatach ludzkich. To tylko część tematów, które mogą Państwo podjąć i przełożyć na język poezji.
Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty. Mogą brać w nim udział zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy.
W Konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat w dniu podpisania „Oświadczenia uczestnika konkursu” (Załącznik 1).
Tematyka utworów powinna nawiązywać do idei Konkursu. Forma utworów jest dowolna.
Konkurs dotyczy utworów napisanych w języku polskim.

Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie do Organizatora od trzech do czterech utworów poetyckich w postaci plików w formacie pdf (za pośrednictwem poczty elektronicznej) lub w postaci wydruku (w wersji papierowej).

Prace konkursowe powinny być opatrzone godłem słownym (każdy wiersz w osobnym pliku, opisany godłem słownym i tytułem, a w przypadku braku tytułu - pierwszym wersem). Przez „godło słowne” rozumie się jednorazowy pseudonim, który umożliwia zachowanie anonimowości i nie daje możliwości zidentyfikowania autora kryjącego się za nim. Rękopisy nie będą brane pod uwagę.

Uwaga! Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ni nagradzane w innych konkursach. Pod pojęciem „publikacji” rozumie się wydawnictwa zwarte (wydane drukiem książki, czasopisma oraz antologie wierszy).

Prawidłowo przygotowane zgłoszenie powinno zawierać:
 1. prace konkursowe jak opisano w ust. 4-8;
 2. przesłane pocztą tradycyjną odręcznie podpisane Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Konkursu oraz zgoda na wykorzystanie prac konkursowych i wizerunku lub ich skan, zdjęcie przesłane za pomocą e-mail (Załącznik nr 1);
 3. przesłana pocztą tradycyjną odręcznie podpisana informacja o przetwarzaniu danych, zgodnie z RODO lub jej skan, zdjęcie dostarczone za pomocą e-mail (Załącznik nr 2);
 4. przesłany pocztą tradycyjną wypełniony i podpisany odręcznie formularz z danymi osobowymi lub jego skan, zdjęcie dostarczone za pomocą e-mail (Załącznik nr 3);
 5. skan, zdjęcie lub dokument pdf wygenerowany z banku – potwierdzenie dokonania opłaty akredytacyjnej.

Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 40zł. Opłatę akredytacyjną należy wpłacić na rachunek Organizatora na konto i w sposób opisany w Regulaminie. Prace osób, które nie wniosły opłaty akredytacyjnej nie zostaną dopuszczone do konkursu.

Nagrody:
Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 9,5 tys. złotych:
    I nagroda – 3 000 zł
    II nagroda – 2 000 zł
    III nagroda – 1 000 zł
    5 wyróżnień po 500 zł
    Nagroda Specjalna za utwór związany z regionem Małopolski:

1 po 1000 zł lub 2 po 500 zł.
Dodatkowo zostanie przyznanych kilkanaście wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Terminy:
Prace konkursowe powinny być przesłane do 25 czerwca 2023 r. (niedziela) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: Nagroda Poetycka „Źródło”. Prace nadesłane po ww. terminie nie wezmą udziału w Konkursie Poetyckim.

Opłatę akredytacyjną należy wpłacić do 25 czerwca 2023 r. na konto Organizatora podane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i ogłoszenie laureatów nastąpi w dniu 30 września 2023 roku podczas uroczystej gali.

więcej informacji i materiały do pobrania : [ZRÓDŁO >>>]

    REGULAMIN MAŁOPOLSKIEJ NAGRODY POETYCKIEJ „ŹRÓDŁO” 2023 - do pobrania
    ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU MAŁOPOLSKIEJ NAGRODY POETYCKIEJ "ŹRÓDŁO" 2023 - do pobrania

Organizatorem Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło" jest Centrum Sztuki Mościce - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

https://csm.tarnow.pl

Please publish modules in offcanvas position.