I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mariana Berkowicza „O Dmuchawce Skojarzeń”

Organizator konkursu:
Stowarzyszenie Literackie „Witryna”, 37-450 Stalowa Wola

Cele  konkursu:
- upamiętnienie twórczości stalowowolskiego poety Mariana Berkowicza
- rozbudzenie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji
- promocja talentów literackich
- popularyzacja współczesnej poezji
- upowszechnianie piękna języka polskiego
- inicjowanie twórczych spotkań osób o wspólnych pasjach

Zasady konkursu:
Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany zarówno do osób przed, jak i po debiucie, zrzeszonych
i niezrzeszonych w związkach twórczych. Jedynym warunkiem jest ukończenie przez uczestnika 16 lat. Na konkurs należy nadesłać od 1 do 3 wierszy, każdy w 5 egzemplarzach maszynopisu bądź wydruku komputerowego (rękopisy nie będą brane pod uwagę) pisane czcionką 12 (jeden wiersz na jednej kartce formatu A4). Autorzy są zobowiązani do przesłania tylko jednego zestawu wierszy. Dodatkowo można przesłać jeden wiersz (również w pięciu kopiach) inspirowany życiem lub twórczością patrona konkursu (z umieszczoną dedykacją „Marianowi Berkowiczowi”) – chętnych zapraszamy na naszą stronę pod adresem www.slwitryna.pl, gdzie znaleźć można pełny biogram, a także wybór wierszy patrona. Wszystkie teksty mają być oznaczone godłem (pseudonimem) autora umieszczonym w prawym górnym rogu, a w dołączonej kopercie, oznaczonej tym samym godłem, powinna znajdować się karta zgłoszenia podpisana przez uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich – rodzica bądź opiekuna).

Marian Berkowicz - poeta, technik, autor kilkunastu tomików wierszy. Urodził się 12 września 1935
w Lisowie koło Jasła. Debiutował w 1960 na łamach tygodnika „Nowa Wieś”. Pierwszy tomik poezji wydał w 1983. Był jednym z założycieli Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy „Gwoźnica”. Należał do najbardziej znanych i docenianych literatów w regionie. Był członkiem ZLP i SL „Witryna”. Za działalność literacką odznaczony został Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. Był nestorem stalowowolskich literatów, otoczony wielkim szacunkiem i nie mniejszą sympatią. Wiersze, które pisał, wyrastały z ducha awangardy: oszczędnie szafował słowem, uwydatniając jego niejednoznaczność i tajemniczość — tak jak niejednoznaczny i tajemniczy jest człowiek. Jego wypowiedzi na spotkaniach zapadały słuchaczom w serca: mówił powoli, z namysłem, budował swoje narracje z okruchów przeżyć, rozświetlonych wewnętrznym ciepłem i poczuciem humoru. Marian Berkowicz zmarł 20 grudnia 2012.

Termin nadsyłania prac:
Prace należy nadsyłać do 31 lipca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, Filia Nr 2, ul. Siedlanowskiego 3, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem na kopercie:
„O Dmuchawce Skojarzeń”.
 
Nagrody:
Wiersze zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatorów. Autorzy najlepszych utworów zostaną uhonorowani nagrodami finansowymi i rzeczowymi za I, II i III miejsce oraz wyróżnieniami. Całkowita pula nagród wynosi 3000 zł. Za wiersze nawiązujące do życia i twórczości Mariana Berkowicza zostanie przyznana Nagroda Specjalna od organizatora. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
 
Ogłoszenie wyników
Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się we wrześniu w Stalowej Woli. O dokładnym terminie i miejscu organizator powiadomi tylko laureatów drogą telefoniczną bądź mailową. Organizator nie zwraca kosztów podróży czy ewentualnego noclegu, zapewnia natomiast poczęstunek w trakcie finałowej gali. Nagrody należy odebrać osobiście lub w wyjątkowych wypadkach przez upoważnionego przedstawiciela w dniu finału, gdyż organizator nie wysyła nagród pocztą.
Wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w pokonkursowym tomiku. Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.
 
Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel. 695-435-719 (Agata Linek – sekretarz SL „Witryna”) lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Patronat :
Związek Literatów Polskich Oddz. Rzeszowski
Prezydent Miasta Stalowa Wola
Senator RP Janina Sagatowska
Poseł na Sejm Rafał Weber


więcej informacji:
http://www.mdkstalowawola.pl/2018/06/21/miejski-dom-kultury/aktualnosci/i-ogolnopolski-konkurs-poetycki-im-mariana-berkowicza-o-dmuchawce-skojarzen/

Please publish modules in offcanvas position.