Warsztaty literackie MGL SŁOWO - Herbert w szkole

"Herbert w szkole. Etyka i aksjologia", to tytuł wykładu dra Stanisława Dłuskiego, poety, eseisty, krytyka literackiego, wykładowcy w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego wygłoszonego na warsztatach literackich Mieleckiej Grupy Literackiej SŁOWO TMZM 7 sierpnia 2020 roku w Hotelu Polskim w Mielcu.
Dr Stanisław Dłuski współzałożyciel i były redaktor naczelny kwartalników „Fraza” i „Nowa Okolica Poetów" jest autorem kilkunastu tomików (ostatni „Oda do próchna” 2020), monografii naukowych, opracowań. Jego wiersze znajdują się w antologiach roczników 60. I poezji po 1989 roku. Są tłumaczone na język angielski, czeski, francuski, serbski, rosyjski , ukraiński, włoski.


W wykładzie zwrócił uwagę  na fakt, że najbardziej rzucającą się w oczy cechą całej twórczości Herberta jest częste odwoływanie się do wątków mitologicznych. Herbert sięgał do nich w sposób aktywny – chciał dotrzeć do istoty antycznych postaw jako prawzorów postępowania współczesnego człowieka, odarłszy je wcześniej z naleciałości tradycji.

Herbert jest pisarzem nie tylko moralistycznym, ale także metafizycznym – stawia sobie pytania o sens istnienia. Najlepiej pokazuje to cykl wierszy, których bohaterem jest wymyślona przez poetę postać Pana Cogito. Poza tym Herbert często zadaje sobie pytania o sens egzystencji ludzkiej w sytuacjach krańcowych – śmierci, zderzenia z totalitaryzmem, wobec przemocy i cynizmu historii.

Językowe ukształtowanie wierszy Herberta jest charakterystyczne – w sposób mistrzowski łączy ironię z patosem, wielką metaforę lub parabolę z językiem prostym, przekaz kulturowy z poetyką dnia codziennego. Jego wiersze są napiętnowane doświadczeniami historycznymi XX wieku. Herbert stara się w nich znaleźć odpowiedzi na najtrudniejsze pytania naszej współczesności.

"Poezja, czyli forma bardziej pojemna" właściwa część warsztatów, to niezapomniana uczta duchowa, przeplatana burzliwymi dyskusjami i celnymi uwagami prowadzącego, przy prezentowaniu przez uczestników spotkania swoich wierszy.

Swoje wiersze czytali poeci „Słowa” – Teresa Elżbieta Pyzik, Aleksandra Piguła, Ewelina Łopuszańska, Iwona Szetela, Łucja Polewska, Joanna Prejzner,  Adam Kopacz, Dawid Rzeszutek, Piotr Kapinos. Każdy przeczytany  utwór poddawany był konstruktywnej analizie, zarówno przez doktora jak i koleżeństwo. Kontrowersyjne uwagi przyjmowano ze zrozumieniem i życzliwością, bo taki powinien być cel warsztatów. Wiele pytań do prowadzącego spotkanie miał obecny na warsztatach prezes TMZM Janusz Chojecki i to nie tylko dotyczących kariery  naukowej doktora, ale i z zakresu poezji.
W miłej atmosferze, przy wspaniałym poczęstunku, kawie i herbacie. upłynęły jakże wartościowe warsztaty.

Sesję zdjęciową ze spotkania wykonał Zbigniew Wicherski

Please publish modules in offcanvas position.