V edycja regionalnego konkursu poetyckiego „Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary - regulamin

Gminna Biblioteka Publiczna i Parafia Rzymskokatolicka pw. MBWW w Tuszowie Narodowym ogłaszają V edycję regionalnego konkursu poetyckiego o tematyce religijnej i patriotycznej pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego pt.„Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary”

Podziel się z innymi swoimi refleksjami przeżyciami, pisząc wiersze!

Konkurs ma na celu ożywienie ducha patriotyzmu, odpowiedzialności za ojczyznę, uwrażliwienie sumienia i pozyskanie nowych utworów o w/w tematyce oraz odkrycie i docenienie naszych mało znanych twórców literatury, w większości piszących „do szuflady”.

Nagrodzone i wyróżnione utwory opublikowane zostaną w lokalnej i regionalnej prasie a w przyszłości wydane w ramach tomiku poezji regionalnej o tematyce religijnej i patriotycznej.

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin, który jest dostępny na stronach internetowych:

www.bibliotekatuszow.scholaris.pl
www.tuszownarodowy.pl
www.poeci.com

Dodatkowe można uzyskać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuszowie Narodowym tel. 17 774 3745 w godzinach 11-19.

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU

„Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary”

Konkurs jest organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Parafię Rzymskokatolicką w Tuszowie Narodowym.

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, oraz osoby dorosłe z terenu województwa podkarpackiego i spoza województwa.

Tematyka utworów musi mieć związek z nurtem (wątkiem) patriotycznym i religijnym.

Prace muszą być samodzielne, tzn. nie przepisane z książek, czasopism czy internetu.
Osoba przywłaszczająca sobie cudzy utwór lub jego fragmenty i podająca go jako własny będzie pociągana do odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 23 lutego 1994 roku Nr 24 poz. 83, art. 115)

Utwory powinny być starannie napisane (ciemnym, wyraźnym długopisem, na maszynie lub komputerze i z marginesami).

Prace powinny być złożone w trzech egzemplarzach.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dwa utwory opatrzone godłem.

Do napisanych wierszy na osobnej kartce w kopercie należy podać rozwiązanie godła tj. następujące informacje: nazwisko i imię, miejsce zamieszkania, klasa i rodzaj szkoły (uczniowie), natomiast dorośli mają zaznaczyć wiek oraz telefon kontaktowy.

W przypadku gdy utwory przygotowywane będą pod kierunkiem nauczyciela należy podać jego imię i nazwisko.

Prace konkursowe należy nadesłać lub przekazać na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna, 39-332 Tuszów Narodowy 233
do dnia 20 października 2010 roku.
Ogłoszenie wyników będzie połączone z obchodami Święta Niepodległości w listopadzie br., o czym laureaci i uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni.

Prace oceniane będą w kategoriach:
a/ uczniowie szkół podstawowych b/ uczniowie gimnazjum c/ uczniowie szkół średnic
d/ dorośli
przez komisję złożoną z nauczycieli – polonistów, bibliotekarzy i literatów.
Laureatom konkursu przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
Nagrodzone prace będą publikowane.

Do pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby promocji konkursu, lub biblioteki (zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 883) podpisane przez uczestnika konkursu lub rodzica - w przypadku osób niepełnoletnich.

Wszelkie zmiany i dodatkowe informacje zamieszczane będą na stronach internetowych:
www.bibliotekatuszow.scholaris.pl
www.tuszownarodowy.pl

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wykorzystywania do publikacji i promocji konkursu lub biblioteki i szkół we fragmentach lub całości utworów zgłoszonych do konkursu (na podstawie ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 23 lutego 1994 roku Nr 24 poz. 83, art. 41,51,64,65).

 

Please publish modules in offcanvas position.