Zmarł śp. Jan Antoni Robak (1954-2022)

30 września 2022 roku w wieku 68 lat zmarł śp.Jan Robak - poeta, członek Mieleckiej Grupy Literackiej SŁOWO i wieloletni organista w parafii Trójcy Przenajświętszej w Mielcu.
Jan Robak urodził się 17 stycznia 1954 r. Absolwent Liceum Ekonomicznego w Mielcu. Wiele lat przepracował jako referent w PKS O/Mielec. Zajmował się tu również działalnością kulturalną, współorganizując „Wieczory Poezji”, a także prowadząc kabaret „Gwint”, dla którego pisał teksty i muzykę. W latach 1990 – 2019 pełnił funkcję organisty w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Mielcu.

Jako autor wierszy zadebiutował w 1997 roku w lokalnym tygodniku „Głos Mielecki”. Następnie publikował swe utwory w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.
Przez pewien czas pisał również felietony do mieleckiego „Wizjera Regionalnego” pod wspólnym tytułem „Zderzenia z codziennością”.

Jako członek Mieleckiej Grupy Literackiej SŁOWO publikował swoje utwory w almanachach: „Z podróży na wyspy słowa” (Mielec 2007), „W rytmie słowa” (Mielec 2009), „Zanurzeni w słowie” (Mielec 2011), „Schowane między słowami” (2017) oraz w mieleckich rocznikach literackich „Artefakty”.

Był założycielem i kierownikiem zespołu wokalnego „Łódź Piotrowa”, dla którego pisał piosenki religijne i rozrywkowe.
W 2018 roku wydał książkę „Spotkania z panem Zygmuntem”, w której znalazły się opowiadania satyryczne oraz felietony.
  
Jest również autorem współczesnych kolęd i pastorałek, z których kilka opublikowanych zostało w śpiewniku „Czy wybrałeś już drogę” wydanym przez wydawnictwo Muzo w 2012 roku, a także w śpiewniku internetowym „Giszowiec”.

Po niedawnym przejściu na emeryturę miał wiele planów związanych zarówno z jego własną działalnością kulturalną jak też z Mielecką Grupą Literacką SŁOWO Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu, której był długoletnim i bardzo aktywnym członkiem.

Ostatni Jego publiczny występ miał miejsce w dniu 18 września 2022 roku w Sali Audiowizualnej  Miejskiej Biblioteki Publicznej Samorządowego Centrum Kultury, gdzie brał aktywny udział w niezwykle ciekawym  spotkaniu poetycko-muzycznym „Dwa słowa w Słowie”, które sam wyreżyserował.

Przygotowywał się także do następnego spotkania poetycko-muzycznego zaplanowanego przez Mielecką Grupę Literacką SŁOWO na dzień 23 października 2022 roku. Niestety los nie pozwolił Mu na to i nie tylko na to. Nie zdążył też odebrać Dyplomu Uznania przyznanego Mu kilka dni temu przez Wicepremiera/Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP - Piotra Glińskiego, za zasługi na rzecz polskiej Kultury, którego uroczyste wręczenie zaplanowano na 9-go października 2022 roku. Był niezwykle  pracowitym i uczynnym, bardzo prawym i szlachetnym człowiekiem. Będzie Go nam bardzo brakowało.
 
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia i żalu
Odpoczywaj w pokoju Drogi Janku
Cześć Twojej Pamięci!

Zarząd i Członkowie Mieleckiej Grupy Literackiej SŁOWO
Zarząd i Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej

Uroczystości pogrzebowe odbyły 3 października 2022 roku w Kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej (Smoczka).
Po nabożeństwie nastąpiło odprowadzenie Ciała na Cmentarz Komunalny w Mielcu. 


List do Jana
„ Nie posprzątasz mieszkania
nie podlejesz dziś kwiatków”
„Duszę skrzypiec obudzisz”
grając przy swoim dziadku.

„Nie przeczytasz gazety
nie zapłacisz podatku”
Już zapięty w „Sutannie”
guzik życia ostatni.

Zostawiłeś nam wiersze
i na płycie śpiewanie.
My będziemy pamiętać
Ty też wspomnij nas Janie.

/wiersz dedykowany Janowi Robakowi, a napisany, jako odpowiedź na jego wiersze: „Stare skrzypce po dziadku” i „Sutanna”/.
Danuta Maziarz


Ty z pasją pracując
W naszej grupie tworzyłeś
Ty, gdy ktoś chciał pomocy
To nigdy nie odmówiłeś

W swych wierszach i muzyce
Zawsze dążyłeś do celu
Twa perfekcja nas zachwycała
Nasz kolego i przyjacielu

Zawsze z pokorą i dokładnością
Muzykę ze słowami wiązałeś
By wszystko ze sobą grało
O to najbardziej dbałeś

Żegnamy Cię drogi Janku
Nie zapomnimy Ciebie
Ze byłeś tu razem z nami
A teraz jesteś w Niebie.

2.10.2022 Zbigniew Ortyl


OSTATNIE  POŻEGNANIE ŚP. JANA ROBAKA

Jestem tu przejazdem na drodze do wieczności
mam pięć minut dla siebie resztę dla świata
zatrzymuję się na stacji życie
na przystanku codzienności
poczęstują mnie tu czasem
odrobiną gorzkiej prawdy
którą przełknę zaciskając mocno zęby
jestem tu przejazdem a przystanek docelowy
jest gdzieś na końcu świata
dotrę tam choć nie wiem kiedy
w dzień słoneczny czy deszczowy
po raz pierwszy i ostatni cały w kwiatach

Tym moim wierszem żegnam Cię Drogi Kolego po piórze po raz ostatni.
Przypadła mi w udziale ta niezwykle  trudna rola pożegnać Cię, nie tylko w imieniu własnym, ale także w imieniu wszystkich członków MGL  SŁOWO, Zarządu oraz wszystkich członków zrzeszonych w Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera.
Twojemu niemalże całemu życiu towarzyszyła szeroko pojęta kultura. Pracując  bowiem w mieleckim Oddziale  Państwowej Komunikacji Samochodowej  założyłeś i prowadziłeś zakładowy kabaret „GWINT”, dla którego pisałeś teksty i muzykę. W 1988 r. objąłeś funkcję organisty w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu, którą pełniłeś do  stycznia 2019 r. Już sama gra na organach jest sztuką, ale Ty nie tylko grałeś na organach. Założyłeś bowiem pismo parafialne  „Głos Radości” ,w którym pełniłeś funkcję zastępcy  redaktora naczelnego. Pismo ukazywało się w latach 1997-2007. Jako autor wierszy zadebiutowałeś w roku 1997. Twoje ówczesne utwory poetyckie publikowane były w „Angorze”; „Gościu Niedzielnym”; „Niedzieli”; „Wizjerze Regionalnym”; „Wieściach Regionalnych”, „Nadwisłoczu”; „Ziemi Kolbuszowskiej”;  „Więzi”, „Wstań”. Pisałeś także felietony do  mieleckiego „Wizjera Regionalnego” pod wspólnym tytułem „Zderzenia z codziennością”.

Pisałeś także scenariusze do widowisk szkolnych, niektóre z nich opublikowane  zostały w książce „Zabawmy się w teatr” wydanej w Krakowie w roku 2004.
Napisałeś również serię opowiadań „ Spotkania z panem Zygmuntem”, które publikowane były w lokalnych i regionalnych mediach.
Byłeś bardzo aktywnym członkiem MGL SŁOWO przy TMZM. Swoje utwory literackie publikowałeś w Almanachach Grupy SŁOWO: „Zanurzeni w słowie”;  „Z podróży na wyspy słowa”; „W rytmie słowa”;  „Schowane między  słowami”, „W przestrzeniach wyobraźni”  oraz w mieleckich rocznikach literackich „Artefakty”.  Skomponowałeś wiele piosenek i pieśni religijnych (w większości dla dzieci i młodzieży) publikowanych w wielu miesięcznikach, które stanowiły trzon repertuaru zespołu „Łódź Piotrowa”, którego byłeś założycielem oraz kierownikiem. Jesteś także autorem wielu kolęd i pastorałek, wiele z nich opublikowanych zostało w śpiewniku „Czy wybrałeś już drogę?” wydanym w roku 2012 przez wydawnictwo „MUZO”. Kilka Twoich pastorałek i kolęd można znaleźć w śpiewniku internetowym „GISZOWIEC”.
Na początku 2018 r. wydałeś  ciekawą książkę „Gumowe pierogi”, której  uroczysta promocja odbyła się w Pałacyku Oborskich w Mielcu. Zawiera ona w sobie ciekawe opowiadania satyryczne, felietony oraz  anegdoty. 
                                                         
Po przejściu na emeryturę nie zrezygnowałeś z działalności artystycznej. Współpracowałeś z zespołem VENITE, dla którego pisałeś teksty i muzykę oraz pełniłeś funkcję akompaniatora.
Miałeś także wiele  innych artystycznych planów, zarówno osobistych, jak też jako bardzo aktywny członek MGL SŁOWO.

Ostatni Twój publiczny występ, jako poety SŁOWA, miał miejsce zaledwie kilkanaście dni temu, w dniu 18 września w Sali Audiowizualnej Miejskiej Biblioteki Publicznej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, gdzie brałeś aktywny udział w niezwykle ciekawym spotkaniu poetycko-muzycznym „Dwa słowa w Słowie”, które sam wyreżyserowałeś.
Przygotowywałeś się także do następnego spotkania poetycko-muzycznego zaplanowanego przez Mielecką Grupę Literacką SŁOWO na dzień 23 października br. Niestety nieoczekiwana śmierć nie pozwoliła Ci na to i nie tylko na to. Nie zdążyłeś też odebrać Dyplomu Uznania przyznanego Ci kilka dni temu przez Wicepremiera/Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP - Prof. Piotra Glińskiego, za zasługi na rzecz polskiej Kultury, którego uroczyste wręczenie zaplanowano na 9 października 2022 roku.

Byłeś niezwykle  pracowitym i uczynnym, bardzo prawym i szlachetnym Człowiekiem. Będzie  nam Ciebie bardzo brakowało.

Odpoczywaj w pokoju Drogi Janku.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia i żalu.

Mielec, 03.10.2022
Aleksandra Piguła
Członek Zarządu TMZM/Prezes MGL SŁOWO 

Please publish modules in offcanvas position.