Spotkanie literacko-muzyczne z okazji XV-lecia MGL SŁOWO

18 września 2021 roku w Państwowej Szkole Muzycznej  I i II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza  w Mielcu odbył się wspaniały spektakl  słowno-muzyczny z okazji jubileuszu 15-lecia Mieleckiej Grupy Literackiej SŁOWO działającej przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera.


Blog

FB


XV-lecie Mieleckiej Grupy Literackiej SŁOWO TMZM .
Promocja jubileuszowego almanachu "W przestrzeniach wyobraźni".
Ogłoszenie wyników X Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Na skrzydłach Dedala Mielec 2021".

Jubileuszowe spotkanie rozpoczął Zastępca Dyrektora PSM  Ireneusz Szela, który odczytał  w imieniu Rady Pedagogicznej PSM okolicznościowy adres z gratulacjami i życzeniami podpisany przez Dyrektora Szkoły dr. Ryszarda Kuska.
Następnie  głos zabrał prezes TMZM Janusz Chojecki, który w imieniu prezes MGL SŁOWO  Aleksandry Piguły  oraz swoim własnym przywitał wszystkich uczestników spotkania, których było tylu, ilu pomieścić mogła zgodnie z aktualnymi przepisami epidemicznymi przepiękna Sala Królewska.
W sposób szczególny powitał gości, którzy, którzy pełnią ważne funkcje publiczne, samorządowe oraz pozarządowe, a także tych, którzy przybyli na to jubileuszowe wydarzenie spoza Mielca (z Rzeszowa, Warszawy, Przecławia i innych miejscowości):
- Józefa Smacznego, radnego Rady Powiatu Mieleckiego, Przewodniczącego FOPPM, który reprezentował także Starostę Mieleckiego-pana Stanisława Lonczaka,
- Adrianę Miłoś, wiceprezydent miasta Mielca, która reprezentowała prezydenta Miasta Mielca Jacka Wiśniewskiego,
- Agatę Ćwięka, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM Mielec
- Renatę Siembab, burmistrza miasta Przecław
- Monikę Skowrońską-Ziomek, przewodniczącą Rady Miejskiej miasta Przecław
- Joannę Kruszyńską, Dyrektor SCK w Mielcu
- Jolantę Strycharz, Dyrektor MBP, która zgodziła się poprowadzić merytoryczną część spektaklu
- dr Jerzego Skrzypczaka, Dyrektora Muzeum Regionalnego w Mielcu
 
Szanownych Gości z Rzeszowa, członków Rzeszowskiego Oddziału ZLP w osobach:
- Agaty Linek-Jaroszak, sekretarza Zarządu,  utalentowaną poetkę młodego pokolenia
- Adama Decowskiego, przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej, znanego i uznanego poetę
 
Szanownych Gości z Warszawy w osobach:
- Marii Czechowicz absolwentkę oraz wykładowcę SGH, multi-lingwistkę, a także poetkę- członka MGL SŁOWO w Mielcu („ambasadorkę” MGL SŁOWO w Warszawie)
- Ewy Dolińskiej Członka Zarządu  Korporacji Absolwentów Wydziału  Handlu Zagranicznego  SGP i S(obecnie SGH), długoletniego pracownika  polskich służbach konsularno- dyplomatycznych zagranicą( Grecja-Ateny: Radca Handlowy Ambasady Polskiej; polski konsul w Mediolanie). Prezes Janusz Chojecki wspomniał, iż z obiema panimi miał przyjemność studiować na Wydziale Handlu Zagranicznego dawnego SGPiS (obecnie SGH) w latach 1965-1970.

Przedstawicieli mieleckich organizacji pozarządowych współpracujących z MGL SŁOWO i TMZM:
- prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Adamskiego, wybitnego eksperta lotniczego, wiceprezesa SPPL PROMLOT, Przew. O/SIMP przy PZL Mielec
- Elżbietę Kwiatkowską, prezesa MUTW
- Stanisławę Rzeźnik przewodniczącą Rady Seniorów przy Prezydencie Miasta Mielca

Następnie prezes Chojecki  przywitał wszystkich obecnych na  spotkaniu sponsorów TMZM i MGL SŁOWO z sektora prywatnego ( Beatę Lipską z firmy INTOP w Tarnobrzegu, pana Jana Madejczyka z firmy Grawerstwo.Net), a także serdecznie pozdrowił tych sponsorów, darczyńców i reklamodawców, którzy nie mogli przybyć na sobotnie spotkanie, w szczególności pana Jarosława Zubiela, dyrektora handlowego z firmy VAN BERDE w Tuszowie Narodowym i pana Janusza Michalcewicza -prezesa Zarządu firmy Aerotech w mieleckiej SSE.

Przywitał  wszystkich obecnych, którzy jako zaproszeni, (nie będącymi członkami MGL SŁOWO), wzięli udział w powstaniu jubileuszowego  Almanachu, wszystkich  członków MGL SŁOWO z jej prezesem Aleksandrą Pigułą obecnych na spotkaniu.  Nazwiska autorów, recytowane utwory, a także czytaną prozę z Almanachu „W przestrzeniach wyobraźni” oraz nazwiska  recytatorów przedstawiła prowadząca merytorycznie  sobotnie spotkanie  dyrektor Jolanta Strycharz.  

Przywitał także obecnych  byłych oraz aktualnych członków Zarządu TMZM. Bronisława Kowalczuka, Józefa Roguza, Teresę  Orczykowską, Zbigniewa Wicherskiego, Anielę Ratusińską-Trzpis, Jadwigę Klaus, Bogdana Trojnackiego, a także  wszystkich, tak licznie przybyłych, sympatyków MGL SŁOWO oraz mieleckiej literatury i muzyki  oraz przedstawicieli mediów, które objęły patronatem dzisiejszą imprezę: AWR KORSO, portal WCJ.24, Radio Leliwa

Następnie dokonał oceny niezwykle bogatego dorobku  MGL SŁOWO w okresie 15-lecia. Stwierdził, iż w okresie 15 lat twórcy zrzeszeni w Grupie SŁOWO wydali blisko sto pozycji wydawniczych, w tym roczników literackich, almanachów, tomików wierszy, powieści i opowiadań. Grupa organizuje warsztaty literackie prowadzone przez wybitnych przedstawicieli świata poezji oraz nauki z zakresu różnych dyscyplin literackich, a także ze świata sztuki teatralnej i muzycznej.  Odbyto wiele otwartych dla szerokiej publiczności promocji literackich, a także wiele spotkań literackich zarówno w Mielcu, jak też w innych miastach Podkarpacia w ramach współpracy Grupy SŁOWO z zaprzyjaźnionymi organizacjami literackimi, także z zagraniczną polonią.

15-letni dorobek Mieleckiej Grupy Literackiej SŁOWO stanowi niewątpliwie bezcenny wkład w rozwój regionalnej oraz ogólnopolskiej kultury słowa.
Dzieła wielu twórców zrzeszonych w Mieleckiej Grupie Literackiej SŁOWO docierają do wielu czytelników, zarówno w kraju jak też poza jego granicami,  promując nie tylko ich autorów, ale także Mielec i Ziemię Mielecką.

Jednym ze współzałożycieli i długoletnim, zasłużonym prezesem „SŁOWA” był  pan Zbigniew Michalski mielecki poeta, członek ZLP,  aforysta, animator kultury, który w roku 2017 został jednym ze  współzałożycieli  nowego podmiotu literackiego w Mielcu zarejestrowanego jako Mieleckie Towarzystwo Literackie.  Po odejściu Zbigniewa Michalskiego z MGL  SŁOWO i z  TMZM  Mielecka Grupa Literacka SŁOWO TMZM wyłoniła na początku 2017 r. na funkcję prezesa  Aleksandrę Pigułę, a na funkcję wiceprezesa Teresę Elżbietę Pyzik. Wybór nowego Zarządu MGL SŁOWO z aprobatą przyjął Zarząd TMZM.

Mielecka Grupa Literacka  SŁOWO pod kierownictwem nowo wybranego Zarządu rozpoczęła w roku 2017 nowy, niezwykle dynamiczny oraz wszechstronny rozwój swojej działalności przyciągając do siebie wielu nowych członków, zwłaszcza amatorskich twórców młodego pokolenia.  Mieleccy poeci i prozaicy rozwijają swoją twórczość wykorzystując m.in. swój aktywny udział w zainicjowanych i organizowanych przez obecny  Zarząd Grupy warsztatach literackich i teatralnych wspieranych przez Zarząd TMZM. Do chwili obecnej odbyło się wiele takich warsztatów, a prowadzącymi je byli wybitni poeci  oraz przedstawiciele świata nauki i sztuki.
Zorganizowanie oraz przeprowadzenie wszystkich warsztatów, a także innych działalności SŁOWA, takich jak wspieranie procesów wydawniczych, spotkania poetyckie i inne, były możliwe dzięki odpowiedniemu wsparciu Zarządu TMZM w ramach umów podpisanych z władzami samorządowymi  miasta Mielca i Powiatu Mieleckiego. To dzięki przychylności prezydenta Mielca-pana  Jacka Wiśniewskiego i starosty powiatu mieleckiego- pana Stanisława Lonczaka, a także dzięki  lokalnym sponsorom,  darczyńcom i reklamodawcom, udało się tak wiele dokonać w MGL 'SŁOWO"  w ostatnich paru latach, pomimo istniejących od ponad roku obostrzeń pandemicznych.
Obecny Zarząd Grupy SŁOWO , a zwłaszcza jego prezes-  Aleksandra Piguła, jest niezwykle kreatywny w dynamicznym budowaniu dalszego rozwoju Grupy oraz poszerzania merytorycznego spektrum jej działalności.

Członkami Mieleckiej Grupy Literackiej SŁOWO są nie tylko twórcy amatorzy, ale także znani i uznani w Polsce oraz w świecie literaci. Warto wymienić tutaj Jerzego Mamcarza – rdzennego mielczanina, aktualnego prezesa Zarządu  oraz innych ogólnopolskich organizacji kulturalnych, wszechstronnie uzdolnionego literata, poetę, muzyka i kompozytora, który swoją szeroką działalnością promuje Mielec oraz Ziemię Mielecką w kraju oraz poza jego granicami. Do SŁOWA  należy wielu znanych i uznanych poetów i artystów niezawodowych, z Mielca oraz z innych miast Polski, którzy swoją działalnością przyczyniają się do wzbogacania kultury słowa i muzyki. Warto wymienić tutaj kilku spośród wielu członków- twórców SŁOWA:  Kazimierza Trelę, Aleksandrę Pigułę, Piotra Duraka, Jana Stępnia, Teresę Elżbietę Pyzik, Ewelinę Łopuszańską, Iwonę Szetelę, Małgorzatę Pazdro, Jana Robaka.
Większość z tych twórców znalazło uznanie nie tylko w swoim własnym środowisku, ale także zostało wyróżnionych prezydenckimi  odznaczeniami państwowymi  lub odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prezes Chojecki podziękował w imieniu wydawcy (TMZM) jubileuszowego Almanachu „W przestrzeniach wyobraźni”  twórcom, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w merytorycznej jego części  za ich zaangażowanie w pracach Grupy, doskonalenie rzemiosła poprzez aktywny udział w warsztatach literackich oraz chęć społecznego działania na rzecz Grupy.
Janusz Chojecki  podziękował byłemu i obecnemu zarządowi Grupy SŁOWO za poświęcony trud
i zaangażowanie w rozwój  Grupy, poszerzanie i dywersyfikację jej działalności. Złożył szczere gratulacje wszystkim twórcom SŁOWA i zarządom Grupy za trudne do przeceniania osiągnięcia w okresie 15 lat działalności Grupy, pozytywnie odbierane nie tylko przez mieleckie środowisko, ale także poprzez swoich członków w innych miastach Polski,
a także poza granicami kraju.

Podziękował  władzom samorządowym Miasta Mielec oraz Powiatu Mieleckiego, a także sponsorom, darczyńcom i reklamodawcom z sektora prywatnego , za finansowe wspieranie działalności  Grupy  SŁOWO oraz pozostałych klubów i sekcji działających w TMZM.
Oddając do rąk Czytelników wiersze i prozę wielu autorów, członków MGL SŁOWA, ale także kilkunastu zaproszonych znanych i uznanych literatów spoza Mielca, zawartych w niniejszym Almanachu, gdzie autorzy proponują różnorodność formy i stylu, i w tym tkwi jego największa wartość, gdyż każdy mógł zaprezentować swoją twórczość, a czytelnik dokonuje  wyboru. Członkowie Grupy SŁOWO reprezentują różne zawody, pisanie jest ich pasją i jak sądzę, sposobem wyrażania siebie, a najpiękniejsze jest to, że robią coś więcej niż przeciętni zjadacze chleba, powiedział Janusz Chojecki. Prezes SŁOWA- Aleksandra Piguła zaprosiła do tego almanachu kilkunastu zaprzyjaźnionych autorów spoza Mielca, wyrażając nadzieję, że wiersze Stacha Ożoga, Agaty Linek-Jaroszak, Małgorzaty Żureckiej, Andrzeja Piskulaka, Stanisława Dworaka, Jana Tulika, Adama Decowskiego, Stanisława Dłuskiego, Joanny Kłaczyńskiej i wybitna proza Włodzimierza Kłaczyńskiego, ubogacą ten Almanach.  
Następnie Janusz Chojecki zaprosił   w imieniu prezes SŁOWA - Aleksandry Piguły  oraz swoim własnym  do lektury Almanachu i „odkrywania przestrzeni wyobraźni”, a prowadzącą  „część almanachową”  sobotniego  spotkania – Jolantę Strycharz do jej poprowadzenia.

Jolanta Strycharz nawiązała do początków powstania i funkcjonowania SŁOWA, wspomniała Dobrego Ducha Grupy, jakim była śp. Maria Błażków – długoletni dyrektor MBP, Zastępca Dyrektora SCK ds. Biblioteki, przywołała także  na pamięć tych członków grupy, których już nie ma wśród nas: Halinę Działowską, Mieczysława Działowskiego, Janusza Kapuścińskiego, Pawła Dębickiego, Wiesława Kulikowskiego.

Jolanta Strycharz scharakteryzowała krótko konstrukcję Almanachu, wymieniła, zapowiadając recytację wierszy i prozy, autorów, którzy zamieścili swoje  w nim utwory. W almanachu swoje utwory literackie zamieściło 45 autorów, z czego 34 to utwory członków MGL SŁOWO, a 11 utworów zaproszonych przez prezes Aleksandrę Pigułę autorów spoza Mielca. Prowadząca wyjaśniła, iż z powodów limitów czasowych, nie wszystkie, lecz tylko wybrane utwory, będą mogły być recytowane. Wyboru recytowanych utworów dokonały wspólnie Aleksandra Piguła oraz Jolanta Strycharz. W roli wspaniałych recytatorów wystąpili: Maria Orłowska, Janusz Pacholec, Barbara Mamcarz.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego jubileuszowego almanachu,  Prezes Aleksandra Piguła  pomysłodawca jubileuszowego Almanachu składa serdeczne podziękowania.

Jolanta Strycharz, która po mistrzowsku poprowadziła prezentację Almanachu wymieniła znakomitych mieleckich recytatorów, którzy czarowali recytację wybranych utworów swoimi wspaniałymi głosami: Marię Orłowską, Barbarę Mamcarz oraz Janusza Pacholca.   Jolanta Strycharz zapowiedziała, iż recytacja utworów będzie przeplatać się z przerywnikami muzycznymi, które zostały wybrane na ten spektakl przez dr. Ryszarda Kuska - dyrektora. PSM  I i II stopnia  im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu.

Wykonawcami utworów muzycznych byli : Maria Miś - absolwentka PSM im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu w klasie śpiewu solowego Jadwigi Huber, która wykonała kompozycję Stanisława Moniuszki „Polna różyczka” oraz kompozycję Stanisława Niewiadomskiego  „W księżycową noc”; drugim wykonawcą był nauczyciel klasy śpiewu solowego PSM im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu -Marcin Pokusa, który zaśpiewał 2 kompozycje Mieczysława Karłowicza: „Śpi w blaskach nocy” oraz „Pamiętam ciche, jasne, złote dnie”. Wykonawcom pieśni  akomował  Sławomir Kusek.

Wyniki X ogólnopolskiego konkursu  literackiego „Na skrzydłach Dedala Mielec 2021”  ogłosił Zbigniew Wicherski wiceprezes Zarządu TMZM oraz prezes KML, przewodniczący jury konkursu.  
Laureatami zostali:
I miejsc:  Barbara Bernat z Woli Mieleckiej za wiersz „Szanta Lotnicza”;  
II miejsce:  Adam Kopacz z Przecławia za utwór „Awaryjne lądowanie”
III miejsca: Aleksandra Piguła za opowiadanie „Ikar i Dedal”
                   Beata Pleban z Radomyśla Wielkiego za utwór „Nie zapomnij”
Wyróżnienie:  Tomasz Pycior z Trzciany

Laureatom zostały wręczone certyfikaty oraz nagrody ufundowane przez Zarząd TMZM,  Gminę Miejską Mielec i Starostwo Powiatowe w Mielcu.

Liczne grono zaproszonych gości składało jubileuszowe gratulacje, podziękowanie oraz życzenia prezes MGLSŁOWO Aleksandrze Pigule. Byli wśród nich: wiceprezydent Mielca - Adriana Miłoś, która w imieniu prezydenta Mielca Jacka Wiśniewskiego wręczyła  prezes okolicznościową statuetkę, Józef Smaczny, który wręczył  Aleksandrze Pigule w imieniu Starosty Mieleckiego Stanisława Lonczaka okolicznościowy grawerton.

Gratulacje i podziękowania oraz kwiaty na ręce  prezes Aleksandry Piguły składali: Monika Skowrońska-Ziomek przewodnicząca Rady Miejskiej Przecławia, Renata Siembab burmistrz miasta Przecławia, Elżbieta Kwiatkowska prezes MUTW, Joanna Kruszyńska dyrektor SCK w Mielcu, Bronisław Kowalczuk b. sekretarz Zarządu TMZM, Janusz Chojecki prezes Zarządu TMZM. Okolicznościowy adres nadesłała  Krystyna Skowrońska- posłanka Ne Sejm RP.

Wzruszona  prezes SŁOWA Aleksandra Piguła podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Grupy, kierując szczególne pisemne  podziękowania dla Zarządu TMZM na ręce jego prezesa- Janusza Chojeckiego, za udzielane Grupie wsparcie w okresie całego 15-lecia, a także Jej pięcioletniej prezesury.

Po wielu jubileuszowych zdjęciach prezes Janusz Chojecki zaprosił wszystkich uczestników spotkania na słodki poczęstunek przygotowany przez restaurację ISKIERKA.
Zdaniem wielu uczestników spektaklu było to wspaniałe widowisko słowno-muzyczne, które na długo pozostanie w  ich pamięci.

Janusz Chojecki 

Please publish modules in offcanvas position.